Şartlar Koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
DUMANLIOĞLU TİCARET WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 – KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2. - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

MADDE 2. 1 - SATICI BİLGİLERİ: DUMANLIOĞLU TİCARET Adresi . Orta Mah. Eski Hendek Cd. No:61, 54100 Adapazarı/Sakarya


Tel : +90 264 272 56 70

Email : bilgi@dumanlioglu.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ: Müşteri olarak www.dumanliogluormanbahce.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

4.3 -Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET) ödememesi halinde, ALICI’nınkendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET) gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

4.5 –www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET) mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nınsiparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.6 – Tipografik hatalar ve fiyat hatalarından firma sorumlu tutulamaz. 

 

4.7 -www.dumanliogluormanbahce.com  Sitede görülen ürün görsellerini ve fiyatlarını herhangi bir duyuru yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

 

4.8 - KDV oranları diğer resmi harç vergi gibi tutarlar değiştiğinde fiyatlara yansıtılır.

 

4.9 - www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET)  teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. 

4.10 – Hibrit (F1) olan tohumlar hariç diğer tohumlarda marka gözetmeksizin stokta olan aynı çeşit ismi ve özelliği taşıyan başka marka tohumlar gönderilebilir. Yalnız ALICI  markayı özel olarak telefon veya mail yoluyla bildirirse istediği marka temin edilir.

4.11 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için  Malçok Tarım ‘a gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri DUMANLIOĞLU TİCARET  tarafından karşılanacaktır.

4.12- Ödemeler TL üzerinden yapılır. İşbu sözleşme, www.dumanliogluormanbahce.com  sitesinden yapılan alışverişlerde  geçerlilik kazanır.

 

 MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET) faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün www.dumanliogluormanbahce.com (DUMANLIOĞLU TİCARET) gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen, tedarik edilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Malçok tarımın  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.